Usługi

DORADZTWO
Każdego roku w Polsce „produkowanych” jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy stron nowego prawa. W rekordowym pod tym względem 2018 roku uchwalono największą liczbę stron ustaw podatkowych od czasu wejścia w życie ustawy o VAT z 2004 r. Liczba zmian sprawia, że podatnikom, a przede wszystkim przedsiębiorcom, traktowanym jako profesjonalni uczestnicy rynku, trudno uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami nieznajomości prawa. Ryzyko to mogą jednak minimalizować, korzystając z usług profesjonalnego doradztwa podatkowego dla firm.

W skrócie, doradztwo podatkowe to profesjonalna pomoc przedsiębiorcom oraz „zwykłym” podatnikom w odnalezieniu się w gąszczu przepisów, by jak najlepiej chronić ich majątek przed uszczupleniem wskutek kar za nieznajomość prawa lub wskutek ponoszenia nadmiernych, a niekoniecznych obciążeń podatkowych. To także ochrona ich samych przed sankcjami prawnymi przewidzianymi dla podatników, płatników i inkasentów za niedopełnienie ciążących na nich obowiązków podatkowych.
WDROŻENIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Wybór programu

 Systemy WAPRO ERP  dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości firm. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linii PRESTIŻ wyposażonej w możliwości analiz. Linie produktowe pozwalają na wybór najodpowiedniejszego pakietu do zarządzania, zgodnie z wielkością i potrzebami firmy.

WAPRO ERP to nowoczesne systemy, które ściśle ze sobą współpracują – stanowią systematycznie powiększający się ekosystem. Ich celem jest wspieranie rozwoju polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności i efektywności.

Wybierając oprogramowanie WAPRO ERP każdy Klient może dołączyć do grona przedsiębiorców, które w zarządzaniu wykorzystują najnowsze rozwiązania informatyczne. Może zacząć nową przygodę z biznesem, sprawić by jego firma stała się nowoczesna, mobilna i aktywna w internecie

Programy WAPRO ERP to komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży,finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych.Oprogramowanie marki WAPRO ERP można wykorzystać w każdej branży, oraz systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Programy są stale rozwijane i udoskonalane zgodnie z rosnącymi potrzebami Klientów, aby stanowiły nowoczesne narzędzia do zarządzania współczesną firmą. Więcej informacji na temat tego oprogramowania możecie Państwo znaleźć w zakładce Programy lub kontaktując się z nami.

Pomagamy w wyborze oprogramowania- realizacji wdrożeniu, szkoleniu, serwisie 

Oprogramowanie WAPRO ERP obejmuje szereg aplikacji wspomagających pracę w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa. Systemy mogą być z powodzeniem używane niezależnie od siebie. Jednak aby skutecznie zarządzać firmą oraz efektywnie wykorzystywać pełnię możliwości programów warto wdrożyć ich cały komplet. Poszczególne moduły będą kompleksowo wspierały dział sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr i płac, wymieniając między sobą dane. Zaletą oprogramowania będzie jego pochodzenie - od tego samego producenta. Dzięki temu współpraca systemów będzie odbywać się w sposób jednolity, spójny i optymalny, z pełnym wykorzystaniem efektu synergii.

Oczywiście wdrażany zestaw programów nie musi obejmować wszystkich aplikacji – w zależności od potrzeb firmy można je dowolnie łączyć i wdrażać częściowo, w miarę upływu czasu uzupełniając o nowe elementy.

 

 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA

W ramach usług księgowych oferujemy Państwu kompleksową obsługę.

Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.                                                  

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych w pełnym zakresie miedzy innymi:
Opracowanie zasad polityki rachunkowości,
opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, oraz pełną obsługę kadrowo-płacową.


 


OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA , ZUS i GUS

Oferujemy  pełną obsługę kadrowo-płacową w zakresie:
Przygotowanie umów o pracę, zlecenie, dzieło – na podstawie uzyskanych informacji,
sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
przygotowanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
deklaracje PFRON. ZUS i sprawozdań statystycznych GUS

 

OBSŁUGA SERWISOWA

Zapewniamy:

-uczciwą współpracę

-pomoc techniczną,

-szkolenia, 

- wsparcie klientów w zakresie oprogramowania WAPRO ERP.