Usługi biura

DLACZEGO TO OPROGRAMOWANIE 

Szukasz pewnych, kompleksowych usług księgowych? Nowoczesnej księgowości?
Zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego! Zapewniamy pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji oraz stowarzyszeń, której szczegółowy zakres elastycznie dopasujemy do Twoich potrzeb.

Oprogramowanie WAPRO ERP na którym pracujemy obejmuje szereg aplikacji wspomagających pracę w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa. Systemy mogą być z powodzeniem używane niezależnie od siebie. Jednak aby skutecznie zarządzać firmą oraz efektywnie wykorzystywać pełnię możliwości programów warto wdrożyć ich cały komplet. Poszczególne moduły będą kompleksowo wspierały dział sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr i płac, wymieniając między sobą dane. Zaletą oprogramowania będzie jego pochodzenie - od tego samego producenta. Dzięki temu współpraca systemów będzie odbywać się w sposób jednolity, spójny i optymalny, z pełnym wykorzystaniem efektu synergii.

Oczywiście wdrażany zestaw programów nie musi obejmować wszystkich aplikacji – w zależności od potrzeb firmy można je dowolnie łączyć i wdrażać częściowo, w miarę upływu czasu uzupełniając o nowe elementy.

Proponujemy Państwu obniżenie kosztów i optymalizację podatkową opartą na eksperckiej wiedzy,
stały i wygodny dostęp do dokumentacji w elektronicznej księgowości,
nowe perspektywy rozwoju Twojej firmy!

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • opracowanie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

KSIĄŻKA  PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • roczne rozliczanie działalności
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
 • kompleksowa pomoc w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Dzielnicy / Gminy, sporządzanie i składanie wniosków CEIDG
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp
 • sporządzanie rozliczeń podróży służbowych
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta
RYCZAŁT EWIDENCJOWANY

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • roczne rozliczanie działalności
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
 • kompleksowa pomoc w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Dzielnicy / Gminy, sporządzanie i składanie wniosków CEIDG
 • przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym Klienta
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta
KADRY PŁACE  ZUS

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • przygotowanie list płac
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło)
 • przygotowanie deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zas. chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • przygotowanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
 • wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

 

ROZLICZENIE OSÓB INDYWIDUALNYCH

ROZLICZENIA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Sporządzamy wszelkiego rodzaju roczne deklaracje podatkowe wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:

 • PIT-37
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-38,
 • PIT-28