Pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych,
  • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do  potrzeb jednostki,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • indywidualny opiekun państwa firmy,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT, PIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie sprawozdań dla  GUS, NBP, rocznych sprawozdań finansowych, okresowych raportów dla zarządu,
  • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
  • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań,
  • sporządzanie wniosków kredytowych.

Podejmując współpracę z naszym biurem rachunkowym Max Biuro-Biuro Rachunkowe zyskujesz  najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków. Naszym celem jest zapewnienie w pełni satysfakcjonującej usługi, która przyniesie wymierne korzyści.

tel.500195592