Książka przychodów i rozchodów

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • roczne rozliczanie działalności
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
 • kompleksowa pomoc w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Dzielnicy / Gminy, sporządzanie i składanie wniosków CEIDG
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp
 • sporządzanie rozliczeń podróży służbowych
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta