Kadry

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • przygotowanie list płac
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło)
 • przygotowanie deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zas. chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • przygotowanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
 • wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach