Kadry i płace

Oferujemy Państwu  obsługę kadrowo-płacową w pełnym zakresie:
Przygotowanie umów o pracę, zlecenie, dzieło – na podstawie uzyskanych informacji,
sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
przygotowanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
deklaracje PFRON. ZUS i sprawozdań statystycznych GUS

Podejmując współpracę z naszym biurem rachunkowym Max Biuro-Biuro Rachunkowe zyskujesz  najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków. Naszym celem jest zapewnienie w pełni satysfakcjonującej usługi, która przyniesie wymierne korzyści.