Doradztwo

Założenie firmy to bardzo ważny moment w życiu zawodowym przedsiębiorcy. Przed podjęciem pierwszych decyzji warto dokładnie przemyśleć formę prawną prowadzenia działalności i metodę opodatkowania. Ważne, by płacić najmniejsze możliwe podatki i by prowadzenie księgowości, nawet jeśli zamierzamy komuś je powierzyć, było jak najprostsze i najwygodniejsze.

Wysokość podatków zależeć będzie od tego, czy ktoś zamierza  prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy zatrudniać pracowników lub uruchomić spółkę (z o.o., akcyjną lub osobową), od rodzaju działalności, a także od tego, jakie dochody przewiduje. Dodatkowo ważne jest, ile ma zamiar zainwestować w biznes oraz jakie będzie miał koszty i przychody. Warto o sposobie płacenia podatków porozmawiać z kimś, kto prowadzi podobny biznes od lat, lub poprosić o poradę np. dzwoniąc do nas ponieważ.

Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

 • doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka),
 • pomagamy wybrać najkorzystniejszą formy opodatkowania,
 • przygotujemy projekt umowy spółki
 • zaaranżujemy termin u notariusza (dotyczy spółki komandytowej, spółki z o. o. ),  
 • sporządzamy wnioski o wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej;
 • sporządzamy wnioski do Urzędu Skarbowego (uzyskanie nr NIP);
 • sporządzamy wnioski do GUS (uzyskanie numeru REGON);
 • wedle potrzeb przedsiębiorcy możemy dokonać stosownych zgłoszeń także w innych instytucjach (ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid)

Polskie prawo dopuszcza różnorodne formy prawne prowadzenia działalności:

 • osoba fizyczna
 • spółka cywilna
 • spółki osobowe (jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna)
 • spółki kapitałowe (sp. z o. o. lub spółka akcyjna)

Na przykład.

W przypadku trzech pierwszych form działalność jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Pomijając opodatkowanie w formie karty podatkowej (dla działalności w małych rozmiarach) można wskazać następujące trzy możliwości opodatkowania osoby fizycznej:
o podatek liniowy (19% od osiągniętego dochodu),
o według zasad ogólnych (czyli w zgodnie ze skalą podatkową 18%, a po przekroczeniu 85.528 zł – 32% od osiągniętego dochodu),
o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w zależności od branży 3,5%, 5,5%, 8,5%, 20% od przychodów), ale UWAGA – możliwość opodatkowania ryczałtem przysługuje tylko w niektórych branżach (np. gastronomia, budowlana).

 

Spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 15%. Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób prawnych (sp. z o.o., S.A), oprócz podatku CIT, w przypadku chęci wypłaty zysku (dywidendy) wspólnikom, należy uiścić jeszcze podatek od dywidendy w wysokości 19%.

Przede wszystkim – osoba fizyczna, bądź też wspólnik spółki osobowej odpowiadają, co do zasady (za wyjątkiem komandytariusza w spółce komandytowej – o czym później) całym swoim prywatnym majątkiem za wszelkie zobowiązania, w tym budżetowe. Wspólnicy spółki z o. o. nie odpowiadają za zobowiązania w żaden sposób. Natomiast członkowie Zarządu spółki z o. o. odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki tylko wtedy – gdy na czas nie złożą wniosku o upadłość.
Po drugie  - spółkę z o. o. można bardzo łatwo sprzedać lub kupić. Wiąże się to z tylko z podpisaniem umowy zbycia udziałów w obecności notariusza (tzw. podpis notarialnie poświadczony).
Po trzecie – spółkę z o. o. można przekształcić w dowolną spółkę – zarówno osobową – jak i spółkę akcyjną. Spółkę osobową (jawną, komandytową,), a także cywilną również możemy przekształcić w inną spółkę. Przekształceniom nie podlega natomiast działalność osoby fizycznej (ale można np. wnieść aportem przedsiębiorstwo takiej osoby do spółki).

Ten przykład to tylko jeden z dylematów  przy jakim staje nowy przedsiębiorca.

Gdy już zdecydujemy się na najbardziej optymalne formy i rozwiązania kolejnym krokiem jest.